Maak de verbinding met Critical Time Intervention


CTI en ACT

CTI deelt een aantal uitgangspunten met ACT. De methodieken zijn verschillend in de duur en in de omvang van de geleverde zorg.

CTI richt zich op het ontwikkelen van een formeel en informeel ondersteuningsnetwerk. Toeleiden naar passende zorg is een belangrijke doelstelling.

ACT biedt langdurige en intensieve zorg aan een doelgroep met angdurige en ernstige psychische handicaps.

De indicatiestelling voor ACT is relatief hoogdrempelig. CTI is geschikt voor een bredere doelgroep. Binnen een zorgsysteem vullen de beide methodieken elkaar aan. Belangrijke overeenkomsten en verschillen staan samengevat in de Tabel.

Kenmerken van CTI en ACT

CTI
ACT
Werkwijze
Pro-actief
Pro-actief
Doelstelling
Newtwerk opbouwen
Behandeling
Inzet
Focus op toeleiden
Alle nodige zorg
Duur
9 maanden
Onbeperkt
Indicatie
Lagere drempel
Hogere drempel
Case-load
‹ 15
top

Bijgewerkt op 1 juli 2008