Maak de verbinding met Critical Time Intervention


Wat is CTI?

Critical Time Intervention (CTI) is een methodiek van casemanagement die is bedoeld om personen met complexe, meervoudige sociaal maatschappelijke en/of psychiatrische problematiek op gestructureerde wijze in verbinding te brengen met passende ondersteuning.

Versterken van de formele en informele netwerken

CTI biedt ondersteuning aan personen in het aangaan en onderhouden van contacten met het zorgsysteem. In het rijke systeem van onze zorg is het voor de doelgroep soms lastig om de weg te vinden. CTI helpt om de formele relaties met professionele zorg tot stand te brengen. Daarnaast werkt CTI ook aan het versterken van het informele steunsysteem, zoals de contacten met familie of belangrijke anderen. Gedurende een afgeperkte periode bouwt de persoon samen met de CTI casemanager aan een sociaal en professioneel steunnetwerk.

top

Persoonsgericht

CTI werkt met een persoonsgerichte benadering. De vragen van het individu staan voorop. De persoon wordt ondersteunt in zijn of haar eigen mogelijkheden. Vanuit de eigen kracht van de persoon wordt samen gewerkt aan het overwinnen van obstakels en het realiseren van een betere sociale participatie.

top

Toepassing in de OGGZ

CTI wordt onder andere toegepast in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het is een effectieve, goed omschreven en heldere manier van werken om personen met complexe problemen in een afgeperkte periode toe te leiden naar een breed netwerk van zorg en ondersteuning.

Bijgewerkt op 1 juli 2008