Introductie


DSM-IV en ICD-10


What is in a name? 


Is het psychisch? 


Classificatie 


Prevalentie 


Afgrenzing 


Behandeling top

Somatoforme stoornissen volgens DSM-IV en ICD-10

De DSM-IV omschrijft het gemeenschappelijk kenmerk van de somatoforme stoornissen als: "De aanwezigheid van lichamelijke klachten, die de suggestie wekken van een lichamelijke aandoening en die niet volledig verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, door het directe effect van het gebruik van middelen of door een andere psychische stoornis, zoals bijvoorbeeld een paniekstoornis" (APA, 1994).

De ICD-10 voegt aan deze algemene omschrijving nog toe dat er een herhaalde presentatie van lichamelijke klachten moet zijn en aanhoudende verzoeken om medisch onderzoek, ondanks herhaalde negatieve bevindingen en de geruststelling door dokters dat de klachten geen lichamelijke oorzaak hebben (WHO, 1994).

De ICD-10 legt daarmee meer accent op het ziektegedrag. Beide systemen veronderstellen dat er voldoende en adequaat lichamelijk onderzoek is verricht om een lichamelijke ziekte als verklaring van de klachten uit te sluiten.

top

Referenties

Bijgewerkt op 11-5-2007