In 2005 ben ik met deze site begonnen als een Web van onderwerpen rond mijn psychiatrisch epidemiologisch onderzoek. Het spinnenweb links boven is uw verbinding naar deze pagina. De onderwerpen heb ik in 2005 georganiseerd in vier subdomeinen, met later de OGGZ als vijfde:

Somatisatie.PsychiatrieWeb.nl

Lees meer over Lichamelijk Onverklaarde Klachten (LOK) en over het SOUL-project: Somatisatie Onderzoek Universiteit Leiden.

Spoed.PsychiatrieWeb.nl

Een selectie van links over Spoedeisende Psychiatrie en suicidaliteit.

CTI.PsychiatrieWeb.nl

Critical Time Intervention (CTI) is een in de tijd gelimiteerde en gestructureerde interventie, die is gericht op effectieve toeleiding naar zorg voor moeilijk bereikbare doelgroepen met een ernstige psychische stoornis.

OGGZ.PsychiatrieWeb.nl

Een selectie van links over de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

Epidemiologie.PsychiatrieWeb.nl

Een selectie van links over Psychiatrische Epidemiologie

Het werk is sinds 2005 doorgegaan. In het domein van somatisatie ben ik minder actief dan voorheen, maar OGGZ heb ik als domein kunnen toevoegen. Critical Time Intervention heeft nog steeds mijn actieve belangstelling, maar er zijn nu anderen die actiever zijn in dit domein (zie: www.werkplaatsoxo.nl). En vanuit het LUMC komt er weer een heel nieuwe richting, met het onderzoek dat wij samen met Rivierduinen doen op het gebied van Routine Outcome Monitoring en Stemmings-, Angst- en Somatoforme stoornissen (SAS). De tijd ontbreekt om het hier allemaal bij te houden. Het menu "meer info" en het overzicht van mijn presentaties (vanaf 2005) en publicaties (vanaf 1985) vormt een archief van het onderzoekswerk dat ik samen met vele anderen heb mogen doen.

Prof. dr Bert van Hemert, psychiater/epidemioloog
AMvanHemert@PsychiatrieWeb.nl

login crud

Bijgewerkt op 12-10-2016