Bemoeizorgtop

Bemoeizorg


Bemoeizorg

Wikipedia definitie.

Handreiking bemoeizorg(pdf)

Onderzoek van GGZ Nederland naar hulpverleningsalternatieven voor de groep van zorgwekkende zorgmijders. Er is een samenvatting en een volledig rapport

Critical Time Intervention (website)

In Amerika is onder de naam Critical Time Intervention een gestructureerde vorm van bemoeizorg ontwikkeld, die in gerandomsieerd onderzoek effectief is gebleken. De methodiek is in het Nederlands vertaald en bewerkt voor de Nederlandse zzorgsetting. In Den Haag wordt een implementatieonderzoek uitgevoerd.

8-fasenmodel maatschappelijke opvang

Het 8-fasenmodel is een methode die de individuele begeleiding aan cliŽnten in de maatschappelijke opvang ondersteunt. Het is een methode om gestructureerd en in samenwerking met cliŽnten te werken aan haalbare begeleidingsdoelen (website MOVISIE)
Handleiding (doc).

Rafelige randenpdf-file (903kb)

Een methodische en praktische beschrijving van de Rotterdamse benadering van lokale zorgnetwerken

PGA 700 Rotterdam

Met een persoonsgerichte aanpak zet de gemeente Rotterdam een programma van bemoeizorg in voor de top 700 veelplegers

Noodgedwongen (pdf)

Succesvolle bemoeizorg begint als inmenging, maar kan patiŽnten helpen hun eigen belangen beter te behartigen. Een nieuwe wet is wellicht nodig om goed te regelen welke mate van sturing in welke situatie gerechtvaardigd is. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan VWS.


top

Ethiek


Centrum voor ethiek en gezondheid

Het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Het centrum signaleert ontwikkelingen op het gebied van gezondheid die een plaats verdienen op de ethische agenda van de overheid.

Signalering ethiek en gezondheid 2003

Dit is de eerse rapportage van het centrum voor ethiek en gezondheid. Het deel van de rapportage dat is opgesteld door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft "Grenzen aan zelfbeschikking" (318kb) pdf-file als overkoepelend thema. In vier hoofdstukken wordt dit thema verkend.top

Assertive Community Treatment


ACTA: Assertive Community Treatment Association (website)

ACTA promotes, develops, and supports high quality Assertive Community Treatment (ACT) services that improve the lives of people with serious and persistent mental illness.

Toolkit ACT (website)

Website van de National Mental Health Information Centre, met als doelstelling om het gebruik van evidence-based based methodieken te bevorderentop

Bijgewerkt op 20-10-2010