Golden Gate bridge emergency phone and crisis counseling

Achtergrondinformatie suïcidaliteit
top

Algemeen


Suïcidepreventie

Mensen met psychische stoornissen lopen een verhoogd risico op su´cidaliteit. Hierdoor komt su´cide relatief veel voor in de geestelijke gezondheidszorg. Ongeveer de helft van het jaarlijkse aantal su´cides wordt gepleegd door patiŰnten van de ggz. Deze website geeft informatie in het kader van het GGZ Veiligheidsprogramma 2008 - 2011.

Beleidsadvies - Standpunt van de minister

Minister Klink geeft in deze brief, mede namens de minister voor Jeugd en Gezin, zijn standpunt op het Beleidsadvies Verminderen van su´cidaliteit, opgesteld door het Trimbos-instituut, en op het Kaderdocument Nationaal Actieplan Su´cide Preventie van de Ivonne van de Venstichting.

Beleidsadvies verminderen van suicidaliteit

In 1986 bracht de Gezondheidsraad een advies uit over su´cide. Het beleidsadvies 'Verminderen van su´cidaliteit' van het Trimbos-instituut is een vervolg hierop. Het advies maakt gebruik van de grotere kennis die er sinds 1986 is over su´cide en su´cidaliteit. Het advies beschrijft de taken van de verschillende organisaties en instanties binnen en buiten de gezondheidszorg wat betreft de opvang van su´cideplegers en preventie van su´cidaliteit (Trimbos, 2007).
Samenvatting (pdf)

Suicidaliteit in de algemene bevolking

Resultaten van de ‘Netherlands Mental Health Survey And Incidence Study’ (NEMESIS). Have Mt, Graaf Rd, Dorsselaer Sv, Verdurmen J, Land Hvt, Vollebergh W (2007).
Rapport (pdf)

Suicides in Nederland

In de tweede helft van de vorige eeuw was er een piek van ruim 1900 su´cides in 1984. Daarna zijn de aantallen langzaam afgenomen tot ongeveer 1500 in het jaar 2003. In de periode 1993-2003 is er een significante daling in het aantal su´cides, bij vrouwen is de daling sterker (17%) dan bij mannen (10%). De daling sinds 1984 komt grotendeels op rekening van ouderen. De su´cidecijfers onder mensen van 70 jaar en ouder zijn gehalveerd in de laatste twee decennia (RIVM).

Kaderdocument Nationaal Actieplan Suicidepreventie (2003)

Initiatief van de Yvonne van der Ven stichting en de depressie stichting

National Confidential Inquiry in the UK

The National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness The National Confidential Inquiry is a national research project. The Inquiry collects detailed clinical information from England, Wales, Scotland and Northern Ireland on all suicides and homicides that occur under mental health services. Most recent report: Lessons for Mental Health Care in Scotland. June 2008. (2.456kb) pdf-file; summary (118kb)pdf-file


top

Literatuur reviews


Risk and Protective Factors for Suicide and Suicidal Behaviour: A Comprehensive Literature Review

A systematic international literature review of review-level data on suicide risk factors and primary evidence of protective factors against suicide, by the Scottish Development Centre for Mental Health (December 2008). The document is also available in pdf format (764k)

Effectiveness of Interventions to Prevent Suicide and Suicidal Behaviour: A Systematic Review

The project provides a comprehensive overview of the effectiveness of interventions to prevent suicide, suicidal behaviour and ideation, in both key risk groups and the general population, by the Health&Community Care Research Unit, Liverpool University (January 2008). The document is also available in pdf format (1.4mb)


top

Richtlijnen - Algemeen

Internationaal zijn meerdere Engelstalige richtlijnen ontwikkeld voor diagnostiek en management bij suïcidepogingen en/of zelfbeschadigend gedrag. Vooral in Engeland, maar ook op andere plaatsen, wordt geen eenduidig onderscheid gemaakt tussen suïcidaliteit en zelfbeschadiging. Het onderscheid ligt immers meer in de intenties dan in het gedrag. De rapportage die de persoon geeft van zijn of haar bedoelingen wordt in die cultuurgebieden als minder betrouwbaar opgevat.

Management and prevention of self-harm - NICE

Guideline developed by the National Institute for Clinical Excellence (NICE) and the National Collaborating Centre for Mental Health, on the short-term physical and psychological management and secondary prevention of self-harm in primary and secondary care (July 2004).
Relevant documents:  guideline (122kb), quick reference (114kb), algorithms (101kb), book (585kb), book appendix (143kb).

Assessment following self-harm in adults - RCPsych 

College Report by the United Kingdom Royal College of Psychiatrists (January 2004).

Practice guideline suicidal behaviors - APA

Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Patients with Suicidal Behaviors. This practice guideline is approved by the American Psychiatric Association (November 2003).
Relevant documents:  guideline (1,056kb), quick reference (192kb).

Suicide guidelines - Risk Management Foundation

Realistically, a clinician is not always able to prevent a suicide in a determined patient. However, Risk Management Foundation has developed guidelines with Harvard medical faculty over the past 10 years to assist primary care and mental health professionals in their decision-making. The documents address the process of identifying or managing at-risk patients in a hospital or outpatient setting, as well as collaboration issues among mental health and primary care clinicians (August 2003).
Relevant documents:  guideline (147kb), decision support (57kb)

Assessment and management of suicide risk - NZGG

The New Zealand Guidelines Group was established by the National Health Committee (NHC) in 1996 as an informal network of expertise and information on guideline development and implementation. Its purpose is to train health and disability professionals and consumers in the development and implementation of evidence-based best practice guidelines (May 2003).
Relevant documents:  guideline (2,105kb), summary (255kb), algorithm (230kb), rapid assessment (64kb), risk assessment (60kb), mental state examination (57kb), psychiatric / psychosocial assessment (64kb), providing a safe home (66kb), inpatient levels of observation (71kb), risk factors (56kb), evidence levels (62kb).

Guidelines for the treatment of deliberate self-harm - RANZCP

The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists provides clinical practice guidelines for the treatment of adult deliberate self harm. Clinical guidelines assist practitioners in making decisions about appropriate health care for specific clinical circumstances (May 2003).
Relevant documents:  guideline (167kb), summary (206kb), consumer version (324kb)


top

Internationale richtlijnen - Adolescenten

Suïcidepogingen zijn sterk gerelateerd aan leeftijd en geslacht. Vooral het aantal pogingen bij jonge vrouwen tussen 15 en 25 jaar is verhoogd. Internationaal zijn apart richtlijnen ontwikkeld voor adolescenten.

Young People at Risk of Suicide - NZGG

The New Zealand Guidelines Group was established by the National Health Committee (NHC) in 1996 as an informal network of expertise and information on guideline development and implementation. Its purpose is to train health and disability professionals and consumers in the development and implementation of evidence-based best practice guidelines.

Deliberate Self Harm in Young People - ACEM 

Guideline Produced by the Australasian College for Emergency Medicine, May 2000.

Development of Guidelines for Schools - NZGG

Prevention, Recognition and Management of Young People at Risk of Suicide. By Annette Beautrais, Carolyn Coggan, David Fergusson, and Lewis Rivers. New Zealand Ministry of Education and National Advisory Committee on Health and Disability.

Young People at Risk of Suicide: A Guide for Schools - NZGG

New Zealand Ministry of Health and National Education Committee, March /1998.


top

Suicide preventie internationaal


De behandeling van suïcidepogingen en zelfbeschadiging is primair gericht op effectieve preventie van recidieven.

Suicide prevention strategies (JAMA 2005 - full text)

Some developed nations have implemented national suicide prevention plans. Although these plans generally propose multiple interventions, their effectiveness is rarely evaluated. This is a review to examine evidence for the effectiveness of specific suicide-preventive interventions and to make recommendations for future prevention programs and research. Mann JJ, Apter A, Bertolote J, et al. Suicide Prevention Strategies. JAMA 2005; 294: 2064-2074 (pdf).

Evidence for effective suicide prevention - WHO (2004)

Evidence report from the Health Evidence Network (HEN) of the World Health Organization, Regional Office for Europe.

Suicide Prevention Strategies: Evidence from Systematic Reviews (2003)

By Bing Guo, Ann Scott, and Samantha Barker. (HTA 28: Health Technology Assessment.) Edmonton, Alberta Heritage Foundation for Medical Research, February 2003.

New Zealand Suicide Prevention Strategy 2006-2016 (2006)

The New Zealand Suicide Prevention Strategy 2006-2016 was launched in June 2006 to provide an all-ages approach to suicide prevention. It builds on the gains made by the New Zealand Youth Suicide Prevention Strategy which was released in 1998.

National suicide prevention strategy for England (2002-2006)

The suicide prevention strategy for England is intended to be an evolving strategy which will develop in light of progress made and emerging evidence. Implementation will be led by the newly established National Institute for Mental Health in England which will make suicide prevention one of its core policy programmes (annual report 2006).

US National Strategy for Suicide prevention (2001)

The US National Strategy for Suicide Prevention (NSSP) represents the combined work of advocates, clinicians, researchers and survivors around the nation. It lays out a framework for action to prevent suicide and guides development of an array of services and programs that must be developed.

Suicide Prevention Toolkit 

The National Institute for Mental Health in England (NIMHE) has published this toolkit as part of the national suicide prevention strategy (October 2003).

Management of patients with Suicidal Ideation in primary care

This is an article from American Family Physician, March 15, 1999 and is intended to assist general practitioners in recognising and dealing with suicidal patients.


top

Literatuur Searches


Links - University of Adelaide

De bibliotheek van de University of Adelaide biedt een zeer degelijke en uitgebreide collectie van links naar websites en webpublicaties over suïcidaliteit.

Literatuur search - University of Adelaide

De bibliotheek van de University of Adelaide biedt zeer uitgebreide mogelijkheden om in Medline te zoeken naar psychiatrische literatuur. Op alfabetisch volgorde wordt voor ruim 200 psychiatrische onderwerpen een Medline zoekstratgie geboden. Ideaal voor een eerste orientatie op een onderwerp en altijd up-to-date. Hieronder zijn de onderwerpen Self-Injurious Behaviour en Suicide overgenomen. De website biedt ook de mogelijkheid om te zoeken in de uitgebreide boekencollectie van de bibliotheek.

Self-Injurious Behaviour Journal References
(Free full text subset)
Review Articles Systematic Reviews
Suicide Journal References
(Free full text subset)
Review Articles Systematic Reviews
Suicide - Assessment and Prediction of Risk Journal References
(Free full text subset)
Review Articles Systematic Reviews
Suicide, Attempted Journal References
(Free full text subset)
Review Articles Systematic Reviews
Suicide and Bipolar Disorder
Journal References
(Free full text subset)
Review Articles
Systematic Reviews
Suicide Prevention Journal References
(Free full text subset)
Review Articles Systematic Reviews

Literatuur search: American Journal of Psychiatry

De redeactie van American Journal of Psychiatry onderhoudt een overzicht van publicaties over Suicide die sinds 1998 in het tijdschrift zijn verschenen. Voor leden van de American Psychiatric Association zijn de publicaties full-text toegankelijk. Voor de andere APA-journals wordt deze collectie bijgehouden.

top

Bijgewerkt op 18-3-2008