Golden Gate bridge emergency phone and crisis counseling

Suïciderichtlijn en preventie van suicidaal gedragPreventie van suïcidaal gedrag vergt een brede aanpak vanuit de openbare gezondheidszorg, de organisatie van de gezondheidszorg en de individuele hulpverleners (Kerkhof en van Hemert, NTvG 2013). Voor elk van deze groepen zijn in de perriode 2010-2012 handreikingen en richtlijnen ontwikkeld. Veel van de beschikabre informatie is hieronder bij elkaar gebracht (zie ook: Veilige Zorg, Ieders Zorg).


top

Openbare gezondheidszorg

Het RIVM deed op verzoek van GGZ Nederland onderzoek naar aangrijpingspunten voor suïcidepreventie vanuit de publieke gezondheidszorg. Voorbeelden zijn de online hulpdienst 113 Online, trainingen in het signaleren van suïcidaal gedrag, actieve nazorg na suïcidepogingen en opvang van nabestaanden (rapport downloaden).


top

Organisatie van de gezondheidszorg

De diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag vraagt om goed sluitende samenwerking van toeleiders, nooddiensten, huisartsen, spoedeisende hulpen, de acute en consultatieve psychiatrie en de reguliere GGZ. Het kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit omschrijft wat de rol is van elk van deze partijen en hoe de onderlinge samenwerking geborgd moet worden. Het kwaliteitsdocument wordt ondersteund met een procesbeschrijving (documenten bestellen).

Downloadentop

Richtlijn voor individuele hulpverleners

Voor individuele hulpverleners is de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. De richtlijn biedt aanbevelingen voor de dagelijks praktijk hulpverleners in de GGZ en daarbuiten. Praktische bijlagen geven specifieke aanbevelingen voor de spoedeisende hulp en huisarts, een handreiking voor onderzoek en indicatiestelling en een overzicht van belangrijke aspecten van de gezondheidszorgwetgeving. Naast een aantal praktische hulpmiddelen vindt u hieronder de elektronische versies van de richtlijn. De richtlijn staat ook op ggz.richtlijnen.nl en op de website van de NVvP. In de boekhandel kunt u de papieren versie van de richtlijn en de samenvatting bestellen.

Downloaden


Verder lezentop

Publieksinformatie

Voor personen die kampen met suïcidaal gedrag is door GGZ Nederland een folder ontwikkeld met de titel "Als het leven ondraaglijk lijkt". Voor cliŽnten en naasten is een publieksversie van de richtlijn uitgegeven. Beiden zijn hieronder te downloaden.

Downloaden

top

Bijgewerkt op 25-3-2015