Aantal suicides 2012top

Totaal aantal 2012

In 2012 werden er door het CBS in Nederland 1.753 suicides geregistreerd, op een totaal aantal inwoners van 16.730.000. De suicide incidentie voor de totale bevolking was daarmee 10,5 per 100.000. De kerngegevens staan hieronder ind e tabellen samengevat. U kunt een pdf downloaden met meer gedetailleerde gegevens over mannen en vrouwen uitgesplitst naar leeftijd, berekeningen van de suicideincidentie voor de leeftijdsgroep 15 jaar en ouder en berekeningen van de incidentie op basis van de Europsese standaard populatie (ESP) voor 1976 en 2013.

  Suicides Populatie Incidentie
Totaal 1.753 16.730.348 10,5

top

Aantal naar geslacht en leeftijd in 2012

De suicide incidentie varieert sterk met geslacht en leeftijd. Voor mannen is de incidentie ruim twee maal hoger dan voor vrouwen.

  Suicides Populatie Incidentie
Mannen 1.186 8.282.871 14,3
Vrouwen 567 8.447.477 6,7


Met de leeftijd neemt het aantal suicides voor mannen en voor vrouwen toe tot de middelbare leeftijd (40-59 jaar). Daarna is er een afname. LET OP: in de tabel is de omvang van de bevolkingsgroepen onder 20 jaar ongeveer 4x kleiner dan daarboven. Het absolute aantal suicides moet ongeveer met 4 worden vermenigvuldigd voor een vergelijking met de groepen van 20 jaar en ouder. De incidenticijfers zijn direct vergelijkbaar. Aangenomen is dat suicides onder de 10 jaar zeer weinig voorkomen.

  Suicides Populatie Incidentie
< 10 jaar 0 1.887.428 0,0
10-14 jaar 6 1.009.231 0,6
15-19 jaar 45 998.095 4,5
20-39 jaar 408 4.141.893 9,9
40-59 jaar 830 4.906.843 16,9
60 jaar en ouder 464 3.786.858 12,3

Zie ook:
suicide incidentie 1970-2012 en trendanalyse 1970-2012
top

Bron: CBS, september 2013
Bewerking: Albert M. van Hemert
Bijgewerkt op 6-9-2013