Suicide incidentie 1970-2012top

Mannen en vrouwen 1970-2012

Om de incidentie van suicide tussen jaren valide te kunnen vergelijken moet rekening worden gehouden met veranderingen in de samenstelling van de bevolking. Tussen 1970 en 2012 is de omvang van de bevolking aanzienlijk toegenomen en de leeftijdsverdeling is verschoven (vergrijzing). In de figuren hieronder zijn de incidentiecijfers berekend naar de bevolkingssamenstelling van 2012. Tot halverwege de jaren tachtig was er een toename van het aantal suicides. Daarna was er een periode van daling, die eerst sneller en later langzamer verliep (zie ook: trendanalyse 1970-2012). Het aantal suicides was steeds hoger voor mannen dan voor vrouwen, met een relatieve toename van het aantal voor mannen (zie ook: van Hemert en de Kruif, NTvG 2009). Sinds 2007 lijkt de daling zich niet verder voort te zetten.


zie ook:
trendanalyse 1970-2012

top

Geslacht en leeftijd 1970-2012

De afname van suicides was niet gelijk verdeeld over de leeftijdsgroepen. Hieronder zijn de incidenties voor mannen en vrouwen uitgesplits naar leeftijd. Het relatief grillige verloop van de lijnen hangt samen met de grotere toevalsvariatie in de kleinere subgroepen van geslacht en leeftijd (zie ook: aantal suicides 2012). Voor mannen was er geen duidelijke afname onder de 20 jaar en tussen 40 en 59 jaar. De afname was het meest uitgesproken in de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder. In de laatste 10 jaar was het aantal suicides het hoogste bij mannen in de leeftijdsgroep 40-59 jaar.


zie ook:
trendanalyse 1970-2012

top

Ook voor de vrouwen was er geen duidelijk verandering van de incidentie onder 20 jaar. De daling was het meest uitgesproken voor de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder. Anders dan bij mannen was er bij vrouwen wel een duidelijke afname tussen 40 en 59 jaar. Desondanks was ook voor vrouwen de incidentie van suicides in de laatste 10 jaar het hoogste in de leeftijdsgroep 40-59 jaar (zie ook: aantal suicides 2012).


zie ook:
trendanalyse 1970-2012

top

Bron: CBS, september 2013
Bewerking: Albert M. van Hemert
Bijgewerkt op 6-9-2013